Alle porte del paese "U pitt d'a mang" nel Rione manca è possibile ancora ora trovare una grande pietra "a murg" dove erano soliti trovare sollievo coloro i quali, al rientro dalla campagna, sentivano la necessità di rifiatare…

Sing' quò apprim' matin'
cum' facia semb; appasset tand tiemb,
cchiù di mienz' secul
ma ci sim' angor'
cum t'ei sfugliet, cum t'ei cunsumet
no, n'am cunsumet;
mi ricord' quann arrivev'
c'a fasc'tell d'o leun sup o spall
e ca sper nchep ca spurtell'
d'rrobb stang e strutt
mi spuni' a ddi te
pi mm' ripusò;
quanda sudur m'ei asciuchet
e quand n'ei asciuchet a mamma mi'
e attan' mi' cum attutt
quand lat'. Iera nat tiemb,
tiemb passet di patenz e sacrific'
ma angh si c'ian stet
o patenz su bell' ricord'.
si dic' e gghiu ver
ca quann si grann si viv'
di ricord'.